Som medlem i klubben, skal man påtage sig et antal vagter. Antallet hænger sammen med antal ugentlige træninger. 
En vagt kan eventuelt være at passe offentlig skøjtning på torvet i 3 timer.