Priser for 2020-2021 sæson

Antal træninger på is v. 45 min.

1  kr. 841
2  kr. 1682
3  kr. 2523
4  kr. 3364
5  kr. 4205
6  kr. 5046
7  kr. 5887
8  kr. 6728

Efterskoleelever på Funskatehold betaler et fast årligt gebyr på 500 kr.

Efterskoleelever på K- og M-hold betaler et fast årligt gebyr på 800 kr.

Eliteidræts-elever betaler derudover et årligt træningsgebyr på 2500 kr. 

Der kan uden for de faste tider bookes adgang til isen igennem Maj-Britt. Det vil koste 50 kr. for 45 minutter, og er uden træner. Dette kræver at der er en voksen til stede hele tiden under selvtræningen. Der vil være maksimalt 20 på isen i denne time. 

Udover kontingentet vil der være et antal vagter der skal passes, svarende til det antal ugentlige træninger man har plus 1. Har man eksempelvis 4 træninger i ugen, skal man i løbet af et år tage 5 vagter.
Har man ikke mulighed for at tage en eller flere af disse vagter, kan man betale 350 kr. per vagt.

Skøjteskolen, teen begynder og voksenhold er det første år fritaget fra vagtordningen. Vi opfordrer alle til at hjælpe til med vagterne.   

Betaling af kontingent kan deles op i månedlig betaling (8 rater), eller man kan betale det hele på en gang. (vælges inde på klubmodul) 

Vigtig information:

Ovenstående kontingent priser er uden DSU kontingent på 220 kr. som opkræves separat fra alle medlemmer ved sæson opstart.
DSU kontingent er noget som alle skøjteklubber der er en del af DSU skal betale hver sæson, for alle løbere der har været medlem af en klub i minimum 3 måneder.

Esbjerg Skøjteklub ligger ikke inde med kontooplysninger, da det kører over NETS som er det officielle system til dette.

Klubkontingentet er IKKE det licens kontingent som den enkelte løber selv skal betale til DSU. Licens kontingent skal kun betales hvis man ønsker at deltage i DSU konkurrencer – Funskate konkurrencerne er undtaget for licens.

Kontingent priserne som er oplyst, er beregnet ud fra hele lektioner a. 45 min. Har vi hold der har en lektion på f.eks. 60 min så bliver prisen beregnet ud fra antal min på isen.

Kontingent dækker ikke træning i uge 42, juleferie og uge 7.

Hvis ESK kan få is tid, vil der vil være mulighed for ekstra træning i uge 42, juleferie og uge 7 mod ekstrabetaling.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke jf. vedtægterne.

Klippekort tilbagebetales ikke.